Comments on: economizer http://pozitivchek.ru/?p=32 http://wordpress.org/?v=2.8.4 hourly 1